• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
image

💡เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม

image

💡คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เนื่องในโอกาสได้เข้ารับรางวัลบุคลากรยานยนต์ดีเด่นประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

image
💡มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการภาครัฐ
image
สัมมนา Carbon Neutral
💡19 พฤษภาคม 2565 สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมกับ INFORMA MARKET จัดการสัมมนา “CARBON NEUTRAL ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP.2”ในงาน INTERMACH 2022 ณ ห้อง Theater room 1 ฮอล์ 101 ไบเทคบางนา
image
สัมมนา Carbon Neutral
💡อบรมหลักสูตร LIPE- Lean IoT Plant Management & Execution ฟรี
image
สัมมนา Carbon Neutral
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ 🙆 "Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP-2"🙆 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.
image
เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด WHA-ESIE1 (WHA-Eastern Seaboard Industrial Estate 1) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้สมาชิก TAPMA & APIC เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
image
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ร่วมกับ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ (APIC) สภาอุตสาหกรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ 1 เดือน 1 โรงงาน (ONE MONTH ONE PLANT : OMOP) ครั้งที่ 2 โดยได้นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชม บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด (จังหวัดสุพรรณบุรี)
image
เดือนตุลาคม 2563 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สมาชิก TAPMA เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยสมาชิกฯ ได้รับประโยชน์อย่างมาก ได้เห็นบริษัทที่มีกระบวนการจัดการตามมาตรฐานญี่ปุ่น มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการทำกิจกรรม Kaisen และ QCC อย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถือได้ว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและการซื้อขายระหว่างกัน พร้อมทั้งได้แชร์ความรู้และประสบการณ์ของบริษัทให้กับสมาชิกอีกด้วย
 • วารสาร
 • บทความวิเคราะห์
Newsletter 2022 Jan - Apr
Newsletter 2022 Jan - Apr
Newsletter 2021 September - December
Newsletter 2021 September - December
Newsletter 2021 May - August
Newsletter 2021 May - August
Newsletter 2021 January - April
Newsletter 2021 January - April
ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์
บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมฯ มกราคม - ตุลาคม 2564
ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์
บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมฯ มกราคม - กันยายน 2564
ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์
บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมฯ มกราคม - สิงหาคม 2564
ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์
บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมฯ มกราคม - กรกฎาคม 2564

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13