ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับฟังการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ

        🙆 "Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย"🙆

                 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. (ออนไลน์) 

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

 1. คุณถาวร ชลัษเฐียร

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 1. คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

 1. คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

 

Moderator 

คุณสุพจน์ สุขพิศาล

เลขาธิการกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ

 

       ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่ https://beplace.thevista.co.th/visitpage/ITM2021VE/preregister

 

      ** (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น