ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "โลกเดือด เหตุผลที่หลายคนยังไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องทำ Carbon Neutral" โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด และเวทีเสวนาโดยคุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมฯ ร่วมกับคุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมไทย, คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก,

คุณเตชะ บุณยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย / ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มการคำนวณคาร์บอน และคุณชญาณี สุวรรณพิมลกุล  ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายพัฒนา SMEs สมาคมฯ มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินการ อุปสรรคและกรณีศึกษาเพื่อสรุปวิธีคิดการลดคาร์บอนในธุรกิจยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคการลดคาร์บอน ในมุมมองของบริษัทผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์, กรณีศึกษาจากผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่, การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อการอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการ Benchmark จากนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงแนวโน้มการลดคาร์บอนของธุรกิจในมุมองของผู้เชี่ยวชาญ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม GH202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค (BITEC) ภายในงาน INTERMACH 2024


สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ตาม link :
https://ers.ubmthailand.com/seminar/register/1068