ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ขอแสดงความยินดีกับคุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์ ที่่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และคุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล กรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)  ในนามผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ที่ได้รับมอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตร ในฐานะที่ได้มีส่วนทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากท่าน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 132 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสเดียวกัน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของการอาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย