ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตัดแต่งขึ้นรูปโลหะในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ (Metal machining technology in modern manufacturing industry)
วัน-เวลา: 8 – 9 พฤษภาคม 2567 (พุธ - พฤหัสบดี)
สถานที่: สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แผนที่: https://maps.app.goo.gl/16Lmorxr1nrprLW98
คุณสมบัติ: เป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น จำกัดสถานประกอบการละ 2 ท่าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะที่ทันสมัย พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการอบรม:
• เทคโนโลยีการตัดแต่งขั้นรูปโลหะ
• การแก้ไขปัญหาในกระบวนการกลึงชิ้นงาน (1)
• การแก้ไขปัญหาในกระบวนการกลึงชิ้นงาน (2)
• เทคโนโลยีล่าสุด ในกระบวนการขึ้นรูปเกลียวใน
• การขึ้นรูปโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
• นวัตกรรมของระบบจับยึด (Tools Holder) กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิต
• การแก้ไขปรับปรุงเครื่อง CNC เพื่อทำงานร่วมกับระบบหัวจับพิเศษ
สมัครได้ที่ https://www.simtec.or.th/course/metal-machining-technology-in-modern-manufacturing-industry/

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (สออ.) กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (APIC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) โดยการสนับสนุนของ Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) Ltd. – OSG Thai Co., Ltd. – Big Daishowa Co., Ltd