ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ไบเทค (บางนา) โดย การประชุมดังกล่าวจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ แก่สมาชิกฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.การแถลงผลงานของสมาคมฯ ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา
2.บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "โอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กับการเติบโตของ Green Mobility"
โดย คุณตรีพล บุณยะมาน
รองผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์
นางสาวฐิติภัทร ดอกไม้เทศ
ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่ง
สมาคมฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างแน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล โทร. 099-263-5664