ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมดูงาน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 (09.30 - 13.30 น.) ตามโครงการ OMOP ครั้งที่ 9 (จำกัด 35 ท่าน ลงทะเบียนก่อน ได้สิทธิ์ก่อน)

ตามที่สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TAPMA & APIC) จัดทำโครงการ 1 เดือน 1 โรงงาน (ONE MONTH ONE PLANT : OMOP) ขึ้น เพื่อให้สมาชิกฯ ได้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงจากการเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยในเดือนตุลาคมนี้ ได้กำหนดเข้าเยี่ยมชม บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2566 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 35 ที่เท่านั้น โดยให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันทางอีเมล์จากสมาคมฯ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม เท่านั้น โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/E5vg2htyG6S2ccr89


หมายเหตุ สงวนสิทธิ์การเข้าชมเฉพาะสมาชิกฯที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเท่านั้น และการอนุญาตเข้าร่วมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโรงงานผู้ให้เยี่ยมชม บ.ที่ผลิตชิ้นส่วนฯ ประเภทเดียวกันอาจจะไม่ได้รับอนุญาตในบางโรงงาน

 

สอบถามโทร 085-904-2544 (คุณจ๋า)

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย