ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สำหรับสมาชิกระดับ SMEs ที่ต้องการขยายตลาดต่างประเทศ สามารถยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active รอบการพิจารณาที่ 2/2566 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สำหรับกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2567 โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง

 ปัจจุบัน มีกิจกรรมที่โครงการฯ ให้การสนับสนุนทั้งหมด 4 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 2. กิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ 3. งานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และ 4. Cross-Border e-Commerce หรือการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ B2B

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2507 7783 หรือ 0 2507 7786