ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

ต่อเนื่องจากงาน TAPA2023 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาธุรกิจ และขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ไทยไปยังทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ดำเนินการจัดทำ “งานแสดงสินค้าเสมือนจริงกับแพลตฟอร์ม Virtual Trade Show (VTS)” โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมสินค้าและเจรจาการค้าแบบ Real Time ผ่าน VTS ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2566 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> tapa2023.ditpvirtual.com