ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

📢 ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมดูงาน บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ OMOP ครั้งที่ 6 👷‍♂️


ตามที่สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TAPMA & APIC) จัดทำโครงการ 1 เดือน 1 โรงงาน (ONE MONTH ONE PLANT : OMOP) ขึ้น เพื่อให้สมาชิกฯ ได้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงจากการเยี่ยมชมโรงงานของสมาชิกฯ ด้วยกันเองนั้น


🚗 จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสำหรับโรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 ได้แก่ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

📆 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ที่เท่านั้น โดยให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันทางอีเมล์จากสมาคมฯ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เท่านั้น โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/86G21Wof5m4m9B9P8


*หมายเหตุ* สงวนสิทธิ์การเข้าชมเฉพาะสมาชิกฯที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเท่านั้น และการอนุญาตเข้าร่วมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโรงงานผู้ให้เยี่ยมชม บ.ที่ผลิตชิ้นส่วนฯ ประเภทเดียวกันอาจจะไม่ได้รับอนุญาตในบางโรงงาน

สอบถามโทร 085-904-2544 (คุณจ๋า)