ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

💡19 พฤษภาคม 2565
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมกับ INFORMA MARKET จัดการสัมมนา “CARBON NEUTRAL
ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP.2”ในงาน INTERMACH 2022 ณ ห้อง Theater room 1 ฮอล์ 101 ไบเทคบางนา

โดยมีวิทยากรให้เกียรติร่วมเสวนา ดังนี้

"Global Challenge"
คุณอโณทัย สังข์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

"Factory Challenge"
คุณอำพล หอมปลื้ม
เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (DENSO)

"Management Challenge"
คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์
นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI)

"Best Practice"
-คุณคณุตม์ นิรันตสุขรัตน์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และรองประธานบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

-คุณธีรยุทธ บุนฑารักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
คุณสุพจน์ สุขพิศาล
ประธานกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13