ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

💡Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP-2

 สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ

        🙆 "Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย"🙆

                 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.20 - 16.00 น.

                        ที่ THEATER 1 Exhibition Hall 101 BITEC 

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11