ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้สมาชิก

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ขึ้น

เมื่อวันพุธที่  30  มีนาคม  2565  เวลา  11.30 -17.00  น.   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202    ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค  ในการประชุมได้มีการแถลงผลการดำเนินงานในปี  2564  และยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ     "โลกเปลี่ยน เราปรับ ... ทิศทางและความท้าทายของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย"

-  แนวโน้มเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในปี 2022

- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีทิศทางอย่างไร มีความเสี่ยงใดที่จำเป็นต้องจับตามอง

- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องหรือไม่ ท่ามกลางกระแสอีวี

  ที่เริ่มก่อตัว

- สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

  ยานยนต์อย่างไร

              โดย

              ดร.ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์

              ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคและตลาดการเงิน

              ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ

 

- Technology Disruption in Financial Services & Implications to Banks’ Customers

โดย

คุณอรพงศ์ เทียนเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

 

          ในการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมได้ 2  ช่องทาง ทั้งเข้าร่วมประชุมแบบ on-site  และ  เข้าร่วมประชุมแบบ online  ผ่านระบบ zoom meeting   ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้ง 2  ช่องทาง  เป็นจำนวนมาก 

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13