ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

แบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ  Thailand  Automotive  Industry  Directory 2021

“Thailand Automotive Industry Directory 2021”      ราคาเล่มละ    2,000.-    บาท

โดยได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี

                                                ชื่อบัญชี                 :   สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

                                                เลขที่บัญชี             :   902-7-034488

                                              ธนาคาร                  :   กรุงเทพ  

                                                ประเภท                  :   ออมทรัพย์

                                                สาขา                      :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ด้วยแล้ว

กรุณาแจ้งข้อมูล เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและที่อยู่จัดส่งหนังสือ