ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ร่วมกับ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ (APIC) สภาอุตสาหกรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ 1 เดือน 1 โรงงาน (ONE MONTH ONE PLANT : OMOP) ครั้งที่ 2 โดยได้นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชม บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด (จังหวัดสุพรรณบุรี)

ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม โดยใช้วัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ยานพาหนะสมัยใหม่ การดำเนินงานนอกจากจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบ วิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตแบบครบวงจรแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและคมนาคมเชิงคุณภาพ โดยการยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคมของประเทศไทย ยานพาหนะทุกรูปแบบที่ผลิตโดยบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรือหรือรถโดยสาร จะได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุด รวมถึงยานพาหนะประเภทอื่นๆ ที่ประเทศมีความต้องการใช้ในอนาคต

ในโอกาสนี้ ในนามคณะผู้บริหาร และสมาชิก TAPMA&APIC ต้องขอขอบพระคุณ คุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย และทีมงาน ที่ได้ให้เกียรติ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และสมาชิก TAPMA&APIC ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้

นอกจากนั้นในช่วงค่ำหลังจากเสร็จสิ้นจาการดูงาน ยังได้รับเกียรติ์จาก คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปิดคุ้งทองดายา เรือนไทยสุดงดงามวิจิตรตระการตา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะผู้บริหาร และสมาชิก TAPMA&APIC อย่างอบอุ่น และได้ร่วมลอยกระทงก่อนใครๆ อีกด้วย ในนามคณะผู้บริหาร และสมาชิก TAPMA&APIC ต้องขอขอบพระคุณ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ และทีมงานกลุ่มบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มา ณ โอกาสนี้