ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)  ร่วมกับ บริษัท  อินฟอร์มา  มาร์เก็ต จำกัด  จัดสัมมนาเรื่อง  “Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย EP.4” ซึ่งจัดขึ้นในงาน Intermach 2024 ในวันพฤหัสบดีที่  16  พฤษภาคม  2567  เวลา  13.00 น.  ห้องประชุม  GH201  ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค  โดยมีรายละเอียดดังนี้

-           กล่าวปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “โลกเดือด เหตุผลที่หลายคนยังไม่เข้าใจ เพราะอะไรต้องทำ Carbon Neutral”

           โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

                 บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด 

     -     การเสวนา หัวข้อ “Carbon Neutral ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

           EP.4”

           โดย   -  คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
                  -  คุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
                  -  คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
                  -  คุณเตชะ บุณยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย /    

                     ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มการคำนวณคาร์บอน

            -  คุณชญาณี สุวรรณพิมลกุล ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายพัฒนา SMEs สมาคมผู้ผลิต 

               ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

         ดำเนินรายการโดย
               -  คุณสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม / รอง

                  เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
               -  คุณศรา จงบัญญัติเจริญ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท LiB Consulting  จำกัด

 

เอกสารประกอบ https://shorturl.at/lDIyu