ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)   ได้จัดกิจกรรม TAPMA Family Rally 2024  ครั้งที่ 14   เส้นทางกรุงเทพฯ – พัทยา (โรงแรม Centara Life Maris Resort Jomtien)  เมื่อวันที่ 25-26  พฤษภาคม  2567  โดยมีสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  และกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง  และได้ร่วมทำกิจกรรม  CSR โดยร่วมบริจาคเงิน  และสิ่งของให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (Father Ray Foundation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 ตามชื่อของบาทหลวง เรย์มอน อัลลีน เบรนนัน  เน้นการ บริการและการจัดการในเรื่องต่างๆ ในเครือข่ายงานสังคมสงเคราะห์ ของคณะพระมหาไถ่ที่พัทยา ให้การดูแลเด็กและผู้พิการ กว่า 850 คน ซึ่งหมายถึง มื้ออาหารกว่าสองพันห้าร้อยมื้อในแต่ละวัน   มูลนิธิต้องซื้อข้าวห้าสิบตันในแต่ละปี รวมเป็นค่าใช้จ่ายกว่าร้อยยี่สิบล้านบาท   เพื่อใช้ในทุกโครงการในงานสังคมสงเคราะห์ในเครือข่ายของคณะพระมหาไถ่

ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • มูลนิธิคุณพ่อเรย์
 • โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
 • บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์
 • บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์
 • หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์
 • มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
 • ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
 • ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 • โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย