ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ไบเทค (บางนา) โดยในการประชุมได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ แก่สมาชิกฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.การแถลงผลงานของสมาคมฯ ในช่วงปี 2566
2.บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "โอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กับการเติบโตของ Green Mobility"
โดย คุณตรีพล บุณยะมาน
รองผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์
นางสาวฐิติภัทร ดอกไม้เทศ
ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์