ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย: TAPMA   ร่วมกับ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, DMK Thailand, Japan Society for the Promotion of Science, IDE-JETRO, JETRO Bangkok, Keio University, Kebe University, Takahashi Industrial and Economic Research Foundation   จัดสัมมนาในหัวข้อ  "Symposium on the Growth of Thailand's Automotive Industry in a Time of Transformation"  เมื่อวันพุธที่  22  พฤศจิกายน  2566  เวลา  9.30 -  12.00  น.  ณ  ห้อง MRR 216-217   ไบเทค (บางนา)

 ซึ่งเป็นการสัมมนาที่ตอบทุกข้อสงสัย ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ ไทย จะเดินไปยังไงต่อไป

- รับฟังมุมมองของผู้เล่นจากประเทศญี่ปุ่นตัวจริง
- พร้อมถาม - ตอบ ในทุกปัญหาที่มีข้อสงสัย

บรรยายโดย
Dr. Takahiro Fujimoto
Professor, Waseda University, Professor Emeritus, University of Tokyo

Dr. Keijiro Otsuka
Specially Appointed Professor, Kobe University, IDE-JETRO)