ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2566  เวลา   09.30-13.30  น   สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TAPMA & APIC) ได้จัดทำโครงการ 1 เดือน 1 โรงงาน (ONE MONTH ONE PLANT : OMOP) ครั้งที่  9   ขึ้น

เพื่อให้สมาชิกฯ ได้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงจากการเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยในเดือนตุลาคมนี้ ได้เข้าเยี่ยมชม บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก