ข่าวกิจกรรม

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ไบเทค (บางนา) โดยในการประชุมได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ แก่สมาชิกฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ตามที่สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TAPMA & APIC) จัดทำโครงการ 1 เดือน 1 โรงงาน (ONE MONTH ONE PLANT : OMOP) ขึ้น เพื่อให้สมาชิกฯ ได้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงจากการเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2566 หรือ “Prime Minister’s Export Award 2023” ครั้งที่ 31 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง  รวมถึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง นำนวัตกรรมมาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเป็นเครื่องมือรับรองด้านการดำเนินธุรกิจ การสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย   คุณสมพล  ธนาดำรงศักดิ์  ในโอกาสที่ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI)  ผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ คว้ารางวัล SET AWARDS 2023 สาขา Sustainability Excellence  รางวัล Best Sustainability Awards

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย: TAPMA   ร่วมกับ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, DMK Thailand, Japan Society for the Promotion of Science, IDE-JETRO, JETRO Bangkok, Keio University, Kebe University, Takahashi Industrial and Economic Research Foundation   จัดสัมมนาในหัวข้อ  "Symposium on the Growth of Thailand's Automotive Industry in a Time of Transformation"  เมื่อวันพุธที่  22  พฤศจิกายน  2566  เวลา  9.30 -  12.00  น.  ณ  ห้อง MRR 216-217   ไบเทค (บางนา)

เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2566  เวลา   09.30-13.30  น   สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TAPMA & APIC) ได้จัดทำโครงการ 1 เดือน 1 โรงงาน (ONE MONTH ONE PLANT : OMOP) ครั้งที่  9   ขึ้น

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ร่วมมือกับ TJRI ในการจัด Networking ในอุตสาหกรรมยานยนต์
เพื่อพูดคุยถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และเปิดโอกาสในการหาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทไทย
และบริษัทญี่ปุ่นในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา : 15:00 - 18:00 น. ณ True Digital Park (West), Training room 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่  24  ตุลาคม 2566   ท่านนายกสมาคมฯ คุณสมพล  ธนาดำรงศักดิ์   พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ   คุณอนุษฐา   คุณกิตติ์ธัญญา  คุณกิตติพล   คุณสิริกร  และคุณอาย์ลิสา  เป็นผู้แทนสมาคมฯ   บริจาคทุนการศึกษา  และอุปกรณ์การเรียน การสอน  มูลค่า  331,000  บาท  ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเสือ  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  นำสมาชิกฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่   ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และเยี่ยมชมสายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า   ณ บริษัทแอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 11  กันยายน  2566