มาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

 

 

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

 

ลำดับ มอก. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่มีผลใช้บังคับ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 มอก. 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 25-ส.ค.-44 Download PDF
2 มอก. 683-2530  ยางในรถจักรยานยนต์ 16-มี.ค.-51 Download PDF
3 มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ 25-ก.พ.-54 Download PDF
4 มอก. 2602-2556 กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ 26-ส.ค.-59 Download PDF
5 มอก. 2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑) 21-ม.ค.-62 Download PDF
6 มอก. 2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ ๑) 21-ม.ค.-62 Download PDF
7 มอก. 2720-2560  ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (แก้ไขครั้งที่ ๑ 21-ม.ค.-62 Download PDF
8 มอก. 2721-2560  เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกและความต้านทานการหมุน (แก้ไขครั้งที่ ๑) 24-ก.ย.-62 Download PDF