ข่าวสารและกิจกรรม

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ตอนรับ Myanmar Automobile Manufacturers And Distributors Association (MAMDA)

  • News
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ตอนรับ

Myanmar Automobile Manufacturers And Distributors Association (MAMDA)


ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ งานแสดงสินค้า Manufacturing Expo 201606-27-2016 Post by TAPMA