สนับสนุนโดย


 • Partners
 • Partners
 • TAPMA'S Highlight

  ภาพกิจกรรม ร่วมงานเสวนา เรื่อง “ศูนย์ทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ความสำคัญใน Auto Technopolis ของประเทศไทย”

  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย จำกัด ผู้จัดงาน INTERMECH 2016 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559...

  อ่านต่อ
 • TAPMA'S Highlight

  การประชุม คณะทำงาน Task Force for MRAs on Automotive Products ครั้งที่ 17 และคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์อาเซียน (APWG) ครั้งที่ 24

  เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

  อ่านต่อ
 • TAPMA'S Highlight

  คณะผู้แทนเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยี (Technology Center) และศูนย์ฝึกอบรม (Academy) ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกล ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไรยานยนต์

  ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2559

  อ่านต่อ

Automotive directory

Thai Autoparts Manufacturers Association

เข้าสู่หน้าดาว์นโหลด