สนับสนุนโดย


 • Partners
 • Partners
 • TAPMA'S Highlight

  ขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่างวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์”

  ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. Meeting Room 3-4 ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ( โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)...

  อ่านต่อ
 • TAPMA'S Highlight

  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การออกแบบและทดสอบความทนทานของชิ้นส่วนยานยนต์”

  ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชั่น...

  อ่านต่อ
 • TAPMA'S Highlight

  ขอเชิญชวนส่งบุคลากร ระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559

  อ่านต่อ

Automotive directory

Thai Autoparts Manufacturers Association

เข้าสู่หน้าดาว์นโหลด