สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ฟูจิเอเซีย จำกัด

ที่อยู่ (Address)

234 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.53 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง ชลบุรี 20000

Tel. 038-213-646-9, 038-744-231-4 Fax. 038-213-652,038-744-234 E-Mail: marketing@fujiasia.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณชัยวัฒน์ ทิพย์พิทักษ์โชค
2. คุณจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
3. คุณศิริชัย ยอดพิกุล

ผลิตภัณฑ์

แม่พิมพ์ปั๊มชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ, อุปกรณ์ช่วยการผลิตและ ประกอบ , ปั๊มชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

200 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 388


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก