สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท วี.วี.เค.โอโต้พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

154/4-5 ตรอกแม้นศรี2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

Tel. 02-621-7601 Fax. 02-621-7608 E-Mail: pratsuchanai.b@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณบดินทร์ ปราชญ์สุชนัย
2. คุณศันสนีย์ ปราชญ์สุชนัย

ผลิตภัณฑ์

จำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก