สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

26/10 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

Tel. 02-533-2110 Fax. 02-998-6660 E-Mail: scg883@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์

ผลิตภัณฑ์

ไดชาร์จ, ไดสตาร์ท

ทุนจดทะเบียนบริษัท

150 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 199


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก