สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

172/1 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

Tel. 038-531-988-92 Fax. 038-531-996 E-Mail: mayuree@jtekt.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณชินอิจิ ทาดะ
2. คุณยาซูซิ โทราทานิ
3. คุณพิมพ์ชนก มั่นคง

ผลิตภัณฑ์

ตลับลูกปืน และชุดบังคับเลี้ยว

ทุนจดทะเบียนบริษัท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 1200


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก