สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเซีย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

220 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

Tel. 037-208-594 Fax. 037-208-599 E-Mail: okitsumo@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกาญจนา ดีสมดู
2. Mr.Dhanasate Chaipitaksakul
3. Mrs.Nunnaphat Wisateruchichat

ผลิตภัณฑ์

ผลิตสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

26 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 73


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก