สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ซีเอ็นซี เทค จำกัด

ที่อยู่ (Address)

111/1 ม.1 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-812-685, 081-466-2885 Fax. 034-812-684 E-mail: cnc.tech9@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวีรนันท์ ศรัณยวัฒน์สิน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทุกชนิดตามแบบ ความละเอียดสูง +-0.02

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 แสนบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 3


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก