สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เชาวน์รุ่งไทย มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

888/200 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-174-7274 Fax. 02-174-7275 E-Mail: peishu88@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวราภรณ์ หงษ์แสน
2. คุณนันทนา งามทัด

ผลิตภัณฑ์

ผลิตเรือนไมล์รถจักรยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

81 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 36


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก