สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

ที่อยู่ (Address)

252 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.3ซี ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

Tel. 02-709-4040-9 Fax. 02-709-4227 E-Mail: kengkart@db.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเก่งกาจ งามขจรวิวัฒน์
2. Mr.Lee Soon Huat
3. คุณนุสรา ด้วงประภัศร์ #1305

ผลิตภัณฑ์

กาวเส้น, กาวพ่น, กาวปะเก็น

ทุนจดทะเบียนบริษัท

200 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 481


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก