สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

73,73/2,131 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
Tel. 02-805-9000 Fax. 02-420-1818 E-Mail: info@bkf.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณชวัตร ตรังอดิศัยกุล

ผลิตภัณฑ์

Plastic Interior Part

ทุนจดทะเบียนบริษัท

150 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 800


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก