สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address)

909 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.4 ถ.พัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

Tel. 02-709-2800 Fax. 02-709-4622 E-Mail: charles,hung@delta.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. Mr.Charles Hung
2. คุณวิรุตม์ รามณรงค์

ผลิตภัณฑ์

Chargers, Inverters & Converter

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1,259 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 10,442


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก