สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

58/60 ม.11 ซ.เลค 9 ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี 12000

Tel. 02-598-6313 Fax. 02-598-6312 E-Mail: apichai@qualitypartner.org

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอภิชัย ทวีชาติ
2. คุณหทัยกาญจน์ เกลี้ยงแก้ว

ผลิตภัณฑ์

บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้าน ISO

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 5


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก