สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท กู้ดแพค มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

126/60 อาคารไทยศรี ชั้น 16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Tel. 02-860-8445-6 Fax. 02-860-8450 E-Mail: uthai.srichai@goodpack.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอุทัย ศรีชัย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุยาง, ยางแท่น, ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

50 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 1% - ต่างชาติ 99%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 94


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก