สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

ที่อยู่ (Address)

1273-1274 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-428-009-12 Fax. 034-428-013 E-Mail: vallika@veloil.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวัลลิกา จิตต์วราวงษ์
2. คุณนันทปรีชา ศรีไสยเพชร

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันหล่อลื่น ,จาระบีสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียนบริษัท

75 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 160


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก