สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท วิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่ (Address)

87/21 ม.1 ซ.ตั้งพัฒนา ถ.เลียบคลองสีวา ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-832-445-6 Fax. 034-832-447 E-Mail: wing_mr@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวิง ทนหนองแวง
2. คุณทรงศักดิ์ รัตนโสภา
3. คุณสง่า ใจตรง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ Die Press Metal Part

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 30


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก