สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท คีนน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

86,88,90 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tel. 02-747-0120, 02-800-2570-3 Fax. 02-747-0120, 02-800-2779 E-mail: info@keeen.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวสันต์ อริยพุทธรัตน์
2. คุณกฤติเดช สวาสดิ์มิตร
3. คุณณรงค์ศักดิ์ อภิชาติเสถียร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตน้ำยาชีวภาพย่อยสลายน้ำมัน และอุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 17


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก