สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อินโนแพค จำกัด

ที่อยู่ (Address)

194/2 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

Tel. 02-501-3424 Fax. 02-963-8829 E-mail: somchai@tectno.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสมชาย มารุ่งโรจน์

ผลิตภัณฑ์

ตู้ Container สำหรับรถกระบะ กระบะเปิดข้างสำหรับรถกระบะ 1 ตัน

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 26


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก