สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

54 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-954-711-5, 038-958-000 Fax. 038-954-716 E-mail: pornwimon.saengngam@valeo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. Mr.Chin Weng Chow
2. Mr.Akira Okura
3. Ms.Sasitorn Ruamtawee

ผลิตภัณฑ์

Magnetic Clutch for Car A/C Compressor Piston Type Compressor Rotary type Compressor

ทุนจดทะเบียนบริษัท

490 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 2% - ต่างชาติ 98%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 356


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก