สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

ที่อยู่ (Address)

184/210 อาคารฟอร์รัม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Tel. 02-645-3037-9 Fax. 02-645-3036 E-mail: kamol@stm-thailand.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกมล ธนกนกชัย
2. คุณพิชินาถ สธนกุล

ผลิตภัณฑ์

NX (Unigraphics) ,Dynaform ,3D Connexion Service and Training

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 8


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก