สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ฮาลล่า วิสทีออน ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

64/4 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-954-050-70 Fax. 038-954-049 E-mail: kleakha1@hvcchlobal.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพัชมน ปัญโญสุข
2. คุณกิติเทพ เลขาวิพัฒน์
3. คุณอังคณา นุชสิริกุลพงศ์

ผลิตภัณฑ์

ตู้แอร์ , คอมดันเซอร์ , คอมเพรสเซอร์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

277 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 562


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก