สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

2/1-4 ม.3 ต.โคกกรวด อ.เมือง นครราชสีมา 30280

Tel. 044-701-300, 044-240-300 Fax. 044-701-399, 044-395-447 E-mail: pcwmail@pcsprecisionworks.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณธีรวุฒิ มั่งสูงเนิน

ผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนยานยนต์ อะลูมิเนียม ไดคาสติ้ง ฟอร์จจิ้ง พาร์ท

ทุนจดทะเบียนบริษัท

450 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 1,376


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก