สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ร็อคเวล ออโตเมชั่น ไทย จำกัด

ที่อยู่ (Address)

1 ซ.วิภาวดี 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 02-936-1500 Fax. 02-936-1510 E-Mail: yluangcharoen@ra.rockwell.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเดชา เลิศวิไลศักดิ์ (ลาออกแล้ว)
2. คุณชัยรุ่ง พัฒนพิฑูรย์ (ลาออกแล้ว)

ผลิตภัณฑ์

จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักร

ทุนจดทะเบียนบริษัท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก