สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ปฐม ป.เจริญยนต์ บอดี้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

190/5-6 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมื

Tel. 034-259-045,034-272-184 Fax. 034-259-046,034-272-185 E-Mail: narakorn@pcrbodyparts.com

อง นครปฐม 73000

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. มล.นรากร วรวรรณ
2. มล.ปรเมศ วรวรรณ

ผลิตภัณฑ์

ตัวถังรถบรรทุก (บอดี้พาร์ท)

ทุนจดทะเบียนบริษัท

10 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 78


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก