สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ดีโอนีส ฮอฟแมน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

45 ม.9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel. 035-226-735-9 Fax. 035-226-739 E-Mail: dionys@csloxinfo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณปิยวร ชาญคณิต
2. คุณเจษฎา ตุลาพันธุ์
3. คุณปุญณิศา อุ่นสุวรรณ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ถ่วงล้อรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

50 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 50% - ต่างชาติ 50%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 84


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก