สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

88 อาคาร ดร.เกฮารด์ ลิงค์ ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 02-704-4979 ต่อ 201 Fax. 02-704-4980 E-Mail:ksak@tm.ten.fujitsu.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเกรียงศักดิ์ เจียรโภคัย

ผลิตภัณฑ์

CAR AUDIO VISUAL, ECU, SECURITY PART

ทุนจดทะเบียนบริษัท

400 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 5% - ต่างชาติ 95%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 581


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก