สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด

ที่อยู่ (Address)

209-211 ถ.เจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

Tel. 02-427-8074-5 Fax. 02-428-3966 E-Mail: viratk@inet.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวิรัตน์ เกียรติก้องไกล
2. คุณพรเทพ เกียรติก้องไกล

ผลิตภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 70% - ต่างชาติ 30%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 50


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก