สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่ (Address)

283 นิคมอุตสาหกรรลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. 02-739-7001-3, 741-5028-30 Fax. 02-739-7005, 331-4190 E-Mail: office@klonkij.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณไพโรจน์ ศุภทีปมงคล

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 100


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก